Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 25 maja 2018.

Serwisy Horoscopofree, Bio4free lub Wyrocznia I Ching opublikują wszystkie wprowadzone do polityki prywatności zmiany na właściwych stronach internetowych. Jako Zespół zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie, w związku z czym zachęcamy Cię do częstego przeglądania. W przypadku zasadniczych zmian do niniejszej Polityki Prywatności poinformujemy Cię za pomocą maila lub powiadomienia na stronach internetowych przed datą ich wejścia w życie. Horoscopofree, Bio4free lub Wyrocznia I Ching regularnie aktualizują oferowane usługi w celu dokonywania ulepszeń, w tym prawa do prywatności. Jeżeli nie zamierzasz akceptować warunków naszej polityki prywatności, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, możesz zażądać usunięcia lub ograniczenia wykorzystywania przez nas twoich danych osobowych (za pomocą strony Zarządzanie Użytkownikiem/Rezygnacja ze subskrypcji).

Zakres stosowania

Zgodnie z przedstawioną treścią, niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich aplikacji, serwisów bądź narzędzi (zwanych zbiorczo "stronami") Horoscopofree, Bio4free lub Wyrocznia I Ching, w których jest mowa o Polityce Prywatności, niezależnie od sposobu dostępu i wykorzystania, na przykład za pomocą urządzeń mobilnych.

Dane osobowe gromadzone przez Horoscopofree, Bio4free lub Wyrocznia I Ching

Przede wszystkim co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje i zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można, bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatorów takich jak e-mail.

Nie są uważane za dane osobowe dane informacje anonimowe lub podane w formie łącznej, które uniemożliwiają identyfikację określonej osoby fizycznej (nawet w połączeniu z innymi informacjami będącymi do dyspozycji Administratora).

Abyś mógł korzystać z niektórych usług w ramach abonamentu (na przykład codzienny, przesyłany drogą mailową, newsletter: „Usługi"), Horoscopofree, Bio4free lub Wyrocznia I Ching proszą Cię o zarejestrowanie się i podanie niektórych informacji osobowych takich jak na przykład imię z chrztu i adres e-mail. Inne dane gromadzone w celu świadczenia usług to: rodzaj przynależności, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód, wykształcenie, zainteresowania, potomstwo i zwierzęta domowe.

Strona nie wymaga od użytkowników podawania nazwiska, co zapewnia jeszcze większą ochronę Twoich danych.

Dane osobowe nabywane automatycznie podczas korzystania przez Ciebie z naszych Stron lub Serwisów.

Stosowanie przez nas cookie, unikatowych identyfikatorów i innych analogicznych technologii ma na celu nabywanie danych znajdujących się na odwiedzanych stronach i połączeniach oraz w trakcie innych wykonywanych przez Ciebie czynności podczas używania naszych Serwisów, w treściach reklamowych lub wiadomościach email.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wykorzystywania tych technologii, a także sposobów zarządzania preferencjami, patrz Cookie i podobne technologie.

Administrator nie gromadzi danych osobowych użytkowników, którzy serfują po publicznych obszarach Strony. Jakkolwiek, Administrator będzie mógł gromadzić automatycznie informacje dotyczące odwiedzin użytkowników, takich jak np. schematy nawigacji (tzw. "browsing patterns”). Zgromadzone w ten sposób informacje nie ujawniają ani szczegółów kontaktów użytkowników, ani jakichkolwiek danych osobowych. Te anonimowe informacje wykorzystywane są w formie łącznej do przeprowadzania analiz, zarządzania i tworzenia Stron i nie są powiązane z żadną osobą.

Dane osobowe użytkowników Unii europejskiej będą przetwarzane przez Administratora i przechowywane na znajdujących się w Europie serwerach. Użytkownicy, którzy przesyłają własne dane osobowe, wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie własnych danych osobowych, zgodnie z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Sposoby dostępu, kontrolowania i wprowadzania zmian do Twoich danych osobowych

W każdym momencie możesz uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć Twoje dane osobowe.

Po uzyskaniu dostępu do Twego konta, za pomocą sekcji Zarządzanie Użytkownikiem, możesz zobaczyć, skontrolować i dokonać zmian w Twoich danych osobowych. W razie zmian lub błędów, dokonaj bezzwłocznie aktualizacji Twoich danych osobowych!

Przestrzegamy każde Twoje, przewidziane przez obowiązujące przepisy prawne, prawo do dostępu, wprowadzania zmian lub usunięcia Twoich danych osobowych. W niektórych przewidzianych przez obowiązujące prawo (np. postanowienie sądu) przypadkach, pomimo Twojego ewentualnego prawa do żądania uzyskania dostępu, wprowadzania zmian lub usunięcia Twoich danych osobowych, możemy odmówić Ci dostępu lub odmówić wprowadzenia zmiany lub usunięcia danych osobowych.

Jeżeli zażądasz od nas przerwania przetwarzania niektórych Twoich danych osobowych lub cofniesz zgodę na wykorzystywanie przez nas do opisanych w poniższej |Polityce prywatności celów, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci wszystkich Usług oraz okazać wsparcia klienta oferowanego naszym użytkownikom, upoważnionego na podstawie niniejszej Polityki Prywatności.

Na Twoje żądanie, zamkniemy konto najszybciej jak to możliwe oraz usuniemy Twoje dane osobowe, w zależności od aktywności Twojego konta i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Gromadzone informacje wykorzystywane są w celu świadczenia i polepszania naszych Usług, dostarczania spersonalizowanego doświadczenia na stronach i w otrzymywanych przez Ciebie wiadomościach, kontaktowania się Tobą w sprawach dotyczących Twojego konta i naszych Usług, świadczenia Usługi klientom oraz wysyłania personalizowanych ogłoszeń reklamowych i marketingowych.

Dokładniej mówiąc Twoje dane osobowe są w przetwarzane w celu:

1. spełnienia Twojego przesłanego do strony żądania i/lub rejestracji na Stronie oraz otrzymywania różnych Usług. W szczególności, przetwarzanie danych osobowych umożliwia: (i) użytkownikom aktywne uczestniczenie w internetowej społeczności Horoscopofree, Bio4free lub Wyrocznia I Ching, zarządzanie profilem; (ii) Administratorowi odpowiadanie na żądania i/lub odpowiadanie na pytania użytkowników i/lub cykliczne przesyłanie informacji i komunikacji (na przykład komunikacji dotyczących horoskopów, biorytmów lub innych usług w ramach abonamentu) w zależności od wybranej Usługi; (iii) zarządzanie profilem użytkowników w celu personalizacji usług; (iv) personalizację treści i otrzymywanych przez użytkownika informacji oraz komunikacji Administratora z użytkownikiem;

2. profilowania i cyklicznego przesyłania użytkownikom, drogą mailową, komunikacji do celów direct marketing dotyczących produktów i/lub usług oferowanych przez Administratora i/lub inne, działające w różnych sektorach spółki, albo przesyłania zaproszeń do wzięcia udziału w badaniach rynku dotyczących Usług świadczonych przez Administratora Usług lub innych Usług świadczonych przez inne spółki.

3. wykonywania obowiązków przewidzianych przez ustawy i rozporządzenia oraz powstałych na skutek żądań udzielonych przez właściwe władze/organy nadzoru i kontroli, w tym organy policyjne i władze rządowe.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, tak aby nie miały one charakteru nadrzędnego w stosunku do Twoich podstawowych praw i wolności. Wdrożyliśmy kontrole w celu uzyskania sprawiedliwej równowagi pomiędzy naszymi prawami i Twoimi interesami. Działania te obejmują:

Ulepszanie naszych Usług, na przykład, poprzez analizę danych dotyczących zablokowanych i niedziałających, odwiedzanych przez użytkowników stron, w sposób umożliwiający identyfikację i rozwiązywanie problemów oraz dostarczenie Ci lepszego doświadczenia.

Personalizowanie, dokonywanie pomiaru i ulepszanie reklamy na podstawie preferencji obranych w ramach personalizacji.

Kontaktowanie się z Tobą drogą mailową w celu oferowania Tobie kuponów, rabatów i specjalnych promocji oraz aby poinformować Cię o naszych Usługach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedstawianie Ci ukierunkowanych kampanii reklamowych, aktualizacji usług i ofert promocyjnych na podstawie preferencji zawiadamiania.

Mierzenie wyników naszych mailowych kampanii marketingowych (np. poprzez analizę procentowej ilości otwarć i kliknięć)

za Twoją zgodą będziemy mogli wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów marketingowych wykonywanych drogą mailową.

Będziemy mogli stosować zautomatyzowane technologie w celu podjęcia decyzji lub profilowania.

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Twoje wybory dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania komunikacji marketingowych, możesz anulować subskrycję za pomocą otrzymanego w wiadomości e-mail linka, wypisać się z serwisów Horoscopofree, Bio4free lub Wyrocznia I Ching albo skontaktować się z nami, jak wskazano w umieszczonej w dole zakładce Skontaktuj się z nami. Należy podkreślić, iż bez Twojej zgody, nie sprzedajemy, nie dajemy płatnego dostępu, ani nie komunikujemy osobom trzecim Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Po uzyskaniu dostępu do Twego konta na stronie internetowej, możesz zdecydować się na pozostanie zalogowanym przez określony czas. Jeżeli używasz publicznego lub dzielonego z innymi osobami komputera, odradzamy pozostawanie zalogowanym: w czasie kiedy pozostajesz zalogowanym: ktokolwiek korzysta z komputera, z którego wcześniej korzystałeś Ty, będzie w stanie zobaczyć większą część informacji pochodzących z Twojego konta i podjęcia określonych działań bez konieczności uzyskania dodatkowego upoważnienia.

W przypadku próby zmiany hasła lub innych danych, aktualizacji informacji na temat konta lub podjęcia innych, oprócz wyżej wymienionych, działań na koncie, możesz zostać poproszony o wprowadzenie hasła.

Aby zakończyć sesję, wystarczy wylogować się i/lub usunąć cookie. Jeżeli w przeglądarce są włączone niektóre ustawienia prywatności, pomimo tego, przy zamykaniu strony, można zakończyć sesję. W każdym wypadku, po skorzystaniu z naszych usług, zalecamy wylogowanie się i/lub usunięcie cookies.

Szczegółowe informacje dotyczące Twoich praw

Przysługuje Ci seria, chroniących Cię praw. W każdej chwili możesz zdecydować się na korzystanie z nich.

Musisz wiedzieć, iż masz prawo dochodzić tych praw w każdym momencie poprzez uzyskanie dostępu do własnego konta w serwisach Horoscopofree, Bio4free lub Wyrocznia I Ching i następnie w Zarządzanie Użytkownikiem/Rezygnacja z subskrypcji. Ponadto istnieje możliwość przesłania wiadomości mailowej w celu poprawienia lub wprowadzenia zmiany do jakiejkolwiek informacji lub zapytania się, jakie dane osobowe (np. imię i adres) zostały zapisane lub w celu dochodzenia jakichkolwiek innych wskazanych wyżej praw, wysyłając wiadomość email.

Przez jak długi czas możemy przechowywać twoje dane osobowe

Horoscopofree, Bio4free lub Wyrocznia I Ching usuwają lub stosują twoje dane osobowe w formie anonimowej najszybciej jak to możliwe, jeżeli nie są już one niezbędne do celów w których zostały zebrane, jak wskazano w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że zachodzi konieczność kolejnego przetwarzania lub zapisania Twoich danych osobowych w celu wykonania obowiązku określonego przepisami.

Okres przez który przechowywane są dane osobowe jest udokumentowany w rejestrach przechowywania danych. Okres może ulegać zmianie w zależności od kontekstu świadczonych przez nas Usług oraz obowiązków określonych przepisami. Okresy przechowywania zależą zwykle od następujących czynników:

Podlegamy obowiązkom określonymi prawem, umową lub podobnymi w zakresie dotyczącym przechowywania Twoich danych osobowych. Zależy od przepisów w sprawie przechowywania danych we właściwej jurysdykcji, nakazu Władz w sprawach dotyczących przechowywania danych w wyniku dochodzenia lub od przechowywania danych niezbędnego do celów mających związek ze sporem.

Kiedy przechowywanie danych nie jest już konieczne, dane te zostaną usunięte w sposób bezpieczny, zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi przechowywania i usuwania danych.

W jakim rzadkim przypadku możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

W przypadku stosowania prawa, postępowania sądowe i sposoby prawnie dozwolone:

Władze i siły porządkowe lub podmioty trzecie upoważnione na skutek zweryfikowanego żądania lub innej procedury prawnie przewidzianej związanej z dochodzeniem karnym bądź bezprawną lub rzekomo bezprawną działalnością albo z jakąkolwiek inną działalnością, która naraża jedną z naszych spółek, Twoją osobę lub jakiegokolwiek użytkownika na odpowiedzialność prawną. Dostarczymy informacje, które uznamy za mające znaczenie w celu dochodzeń lub żądań.

Zmiana własności

W przypadku połączenia lub nabycia z inną spółą, będziemy mogli udostępnić dane tej ostatniej, i w takich przypadkach, będziemy wymagać, aby nowa, powstała w wyniku połączenia bądź nabycia spółka, przestrzegała niniejszej Polityki Prywatności w zakresie dotyczącym Twoich danych osobowych. W przypadku zamiaru przetwarzania Twoich danych osobowych do celów niewskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, otrzymasz wcześniej powiadomienie na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w nowych celach.

Administrator i osoba odpowiedzialna za ochronę danych (DPO)

Dla osób mających miejsce zamieszkania poza Unią Europejską, stroną umowy jest Lucini & Lucini Communications Asia Pacific Pvt., Ferns Icon, Ground Floor, No.28 & 36/5, Doddankundi, Bangalore, 560037 - India.

Dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Unii europejskiej, stroną umowy jest Lucini&Lucini Communications Ltd, 19 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland.

Spółka wskazana jako strona umowy jest administratorem i jest odpowiedzialna za nabywanie, wykorzystywane, przechowywanie i ochronę danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

W krajach objętym niniejszym obowiązkiem, wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych (Data Protection Officer, DPO), która odpowiada za program prywatności dla administratora. Możesz również skontaktować się z DPO za pomocą adresu e-mail dostępnego w dolnej części strony Polityki Prywatności.

Dodatkowe informacje

Jeżeli chcesz otrzymywać inne informacje dotyczące tego zagadnienia, wyślij wiadomość email. Horoscopofree, Bio4free lub Wyrocznia I Ching odpowiedzą na każde pytanie najszybciej jak to będzie możliwe i w każdym wypadku w ciągu 45 dni.